RASDONIAINA Tiaray : sa fiche poker


RASDONIAINA Tiaray

 

RASDONIAINA Tiaray

 

RESULTATS DU JOUEUR : Tiaray RASDONIAINA


Date Pays Tournoi Place Nbr de joueurs Gains Points  
13-10-2016 Royal Poker Festival - 200 €... 24e 379      720 EUR 11 +
 Ajax Auto Suggest