ZHANG Sihao : sa fiche poker


ZHANG Sihao

 

ZHANG Sihao

 

RESULTATS DU JOUEUR : Sihao ZHANG


Date Pays Tournoi Place Nbr de joueurs Gains Points  
06-08-2016 WaSOP VII - Casino de Namur - 250... 8e       902 EUR 0 +
 Ajax Auto Suggest