CHEMOUNY Samy : sa fiche poker


CHEMOUNY Samy

 

CHEMOUNY Samy

 

RESULTATS DU JOUEUR : Samy CHEMOUNY


Date Pays Tournoi Place Nbr de joueurs Gains Points  
04-12-2022 APO Circus Series Omaha 500 € 4e 36      1 850 EUR 22 +
21-06-2010 Tournoi Wagram 500€ 14e 177      1 681 EUR 19 +
 Ajax Auto Suggest