MOROSI Stephane : sa fiche poker


MOROSI Stephane

 

MOROSI Stephane

 

RESULTATS DU JOUEUR : Stephane MOROSI


Date Pays Tournoi Place Nbr de joueurs Gains Points  
18-03-2012 Tournoi Star Toulouse 550 € 1er 68      10 292 EUR 64 +
 Ajax Auto Suggest