Mekhfi Farid : sa fiche poker


Mekhfi Farid

 

Mekhfi Farid

 

RESULTATS DU JOUEUR : Farid Mekhfi


Date Pays Tournoi Place Nbr de joueurs Gains Points  
05-11-2008 Planet 50 2e 325      60 100 EUR 163 +
20-01-2008 Planet 50 11e 324      2 820 EUR 48 +
14-01-2007 Planet 40 35e 40      500 EUR 0 +
 Ajax Auto Suggest