ENDERLI Yves : sa fiche poker


ENDERLI Yves

 

ENDERLI Yves

 

RESULTATS DU JOUEUR : Yves ENDERLI


Date Pays Tournoi Place Nbr de joueurs Gains Points  
16-03-2008 PPT Lyon Vert 4e 415      11 500 EUR 111 +
 Ajax Auto Suggest