ZHOU Zhiwei : sa fiche poker


ZHOU Zhiwei

 

ZHOU Zhiwei

 

RESULTATS DU JOUEUR : Zhiwei ZHOU


Date Pays Tournoi Place Nbr de joueurs Gains Points  
26-06-2015 Barrière Poker Tour Blotzheim -... 21e 334      1 930 EUR 19 +
06-07-2013 WSOP Main Event 10.000 $ 129e 6352      50 752 USD 53 +
 Ajax Auto Suggest