PRADOS Antonio : sa fiche poker


PRADOS Antonio

 

PRADOS Antonio

 

RESULTATS DU JOUEUR : Antonio PRADOS


Date Pays Tournoi Place Nbr de joueurs Gains Points  
19-04-2008 Partouche Poker Tour Nice - Main... 40e 404      9 000 EUR 16 +
 Ajax Auto Suggest