BONETTI Thomas : sa fiche poker


BONETTI Thomas

 

BONETTI Thomas

 

RESULTATS DU JOUEUR : Thomas BONETTI


Date Pays Tournoi Place Nbr de joueurs Gains Points  
22-10-2021 TexaPoker Series - Star 250 € 9e 320      1 420 EUR 26 +
 Ajax Auto Suggest