BURGO Thomas : sa fiche poker


BURGO Thomas

 

BURGO Thomas

 

RESULTATS DU JOUEUR : Thomas BURGO


Date Pays Tournoi Place Nbr de joueurs Gains Points  
17-12-2021 All Poker Open - APO 500 € 2e 392      21 600 EUR 111 +
 Ajax Auto Suggest